Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator voor het proces.

Tegenwoordig hoor je de term ‘eigen kracht’ veelvuldig. Veel (zorg)organisaties, gemeenten, wijkteams, hulpverleners, etc. geven aan volgens de principes van Eigen Kracht te werken. Maar wat zijn deze principes volgens hen?

Veelal gaat het dan om eigen verantwoordelijkheid en wordt Eigen Kracht losgekoppeld van de mensen die iemand om zich heen heeft. Of dit sociale netwerk wordt gezien als hulpbron voor bijvoorbeeld gemeenten of instanties. Mensen die (gratis) hulp kunnen bieden. Terwijl het bij Eigen Kracht wat ons betreft juist gaat om het sterker maken van de positie van degene om wie het gaat. Zijn of haar netwerk is een bron van denkkracht, niet een groep mensen die vanzelfsprekend klusjes uitvoert.

Voor het besluitvormingsmodel ‘eigen kracht’ is onafhankelijkheid een vereiste. Niet voor niets is de Eigen Kracht Centrale een onafhankelijke stichting en zijn Eigen Kracht-coördinatoren ‘gewone’ medeburgers en geen professionals. Het is geen baan waarmee iemand zijn brood verdient. Ook bemoeien coördinatoren zich niet met de inhoud van het plan of hebben ze belangen bij de uitvoering ervan. Daardoor is het familiegroepsplan van de mensen zelf, hun eigen plan.

Ervaring leert dat wanneer professionals de regie over het plan houden, de betrokken mensen uitgeput raken. Familieleden en kennissen blijven inzet geven, maar raken overbelast. Waarom? Het gekozen plan heeft misschien wel hun instemming, maar is niet van hen.